תנאי השימוש האתר:
 
 
 1. מבוא:
 1. ברוכים הבאים לאתר   www.renanatermechi.com (להלן: “האתר”), המופעל על ידי רננה טרמצ’י   (להלן: ” האומנית”).
 2. האתר מציע למכירה אונליין ציורי שמן מקוריים שנוצרו ע”י האומנית וכן הדפסים אומנותיים של ציורי שמן מקוריים אשר נוצרו ע”י האומנית.
 3. האמור בתקנון זה בלשון זכר,  הינו לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 4. אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה כי הנך מצהיר כי קראת, הבנת ואישרת את תנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אלה, כולם או כל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה.
 5. האומנית זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת לגולשי האתר ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של התקנון ותחולתו.
 
 1. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר
 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או תחליף לייעוץ כלשהו.
 2. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בינך לבין האומנית והינו הבסיס להתדיינות המשפטית ככל שתהיה בנוגע לשימוש באתר.
 4. תנאי שימוש אלו יהיו מחייבים ויפעלו לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 
 1. מסירת פרטים בעת רכישה באתר:
 1. על מנת לבצע רכישה כלשהי באתר, יהיה עליך למסור פרטים לאתר ויהיה עליך לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ולהקיש על הכפתור “אני מסכים לתנאי השימוש באתר”.
 2. רכישה דרך  האתר תדרוש מסירת פרטים כגון : שם מלא, דואר אלקטרוני, פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, ארץ, כתובת, ופרטי תשלום (לא נשמרים אצל האומנית)
 3. השימוש באתר ובתכניו, לרבות קריאת מידע או הודעות המתפרסמות בו, יהוו חזקה על הסכמתו של המשתמש ואישור כאמור לתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה.
 
 1. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:
 1. מערכת האתר מאפשרת ללקוחות רכישה נוחה, קלה ובטוחה של המוצרים המוצעים על ידי האומנית  באמצעות האינטרנט.
 2. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 3. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
 4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי, ישראליים ובינלאומיים,  או בעל חשבון PAY PAL.
 5. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
 6. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי או דרך חשבון  pay pal בלבד.
 7. עמלות סליקה של חברות האשראי ו/או pay pal  יחולו על המשתמש בלבד.
 8. לצורך תהליך השלמת הרכישה ייתכן כי לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת תידרשי ע”י המערכת לאמת את זהותך ע”י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS  או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית האומנית לשנות מעת לעת.
 9. יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע”י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, האומנית אינו שומרת ו/או מנהלת פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, האומנית  אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולאומנית אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.     
 10. האומנית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
 11. המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.
 
 1. המוצרים הנמכרים באתר:
 1. המוצרים הנמכרים באתר הינם הדפסים אמנותיים של ציורי שמן מקוריים אשר נוצרו ע”י האומנית, וכן ציורי שמן מקוריים מוכנים או לפי הזמנה,  אשר נוצרו על ידי האומנית.
 2. באתר קיימים שלושה סוגי מוצרים :
 1. הדפסים אמנותיים של ציורי שמן מקוריים  – מוצרים אשר נשלחים להדפסה מיוחדת לפי מידות מיוחדות.
 2. ציור שמן מוכן “AS IS”   לפי מידות קבועות (לא מיוחדות).
 3. ציור שמן לפי הזמנה – כולל את אפיון הסקיצה.
 1. ציורי שמן לפי סקיצה מוזמנת או הדפסים הינם לפי מידות קבועות או בהדפסה לפי מידה מיוחדת. יודגש מעתה כי מוצרים אלו אינם מוצרי מדף, לכן כל הזמנה, למעט רכישה של ציורי שמן מקוריים ( ציורים מוכנים “AS IS”) נחשבת להזמנה מיוחדת אשר מיוצרת לפי דרישה.
 2. הזמנת ציור שמן לפי סקיצה מוזמנת:
 1. הסקיצה הינה בתשלום מראש בסכום שייקבע ע”י האומנית לאחר שיחת אפיון.
 2. שינוי סקיצה יערך בתוספת תשלום שאינו קבוע ויקבע ע”י האומנית.
 3. לאחר אישור הסקיצה תישלח הצעת מחיר מסודרת ללקוח, והתשלום יתבצע מראש.
 4. במידה והלקוח מעוניין בציור, מחיר הסקיצה יקוזז ממחיר הציור הסופי.
 5. במידה ואין הסכמה לאחר שלב הסקיצה על ביצוע ההזמנה הלקוח לא יקבל החזר תשלום בעבור הסקיצה.
 1. ברכישת הדפס אומנותי  על המשתמש לבחור במידות הרצויות וסוג המדיה להדפסה.  במידת הצורך, ניתן יהיה לתקן טעות במידות ההזמנה אך ורק באישור מראש של האומנית במידה ולא החל תהליך ההדפסה, לפי שיקול הדעת הבלעדי של האומנית.
 2. האומנית רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר.
 4. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את האומנית.
 5. מחירי המוצרים הקובעים הינם אלו הרשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר.
 6. מובהר בזאת, כי האומנית, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים המחיר יקבע לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם פריט ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידו.
 8. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.
 9. האומנית אינה מתחייבת כי כל המוצרים יהיו זמינים לאספקה ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין עובדה זו.
 10. המחירים באתר כוללים מע”מ.
 
 1. שעות הפעילות לרכישה באתר:
 1. הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה למעט שבתות ומועדי ישראל וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.
 2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 10:00 עד 17:00.
 3. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של האומנית.
 
 1. משלוחים:
 1. שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת מוצרים באתר מוענק הן בתחומי מדינת ישראל
והן למדינות מחוצה לה.
 1. המדינות והאזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ”י חברות השילוח איתן תעבוד האומנית וכפי שיתעדכן באתר מעת לעת.
 2. יובהר כי על אף האמור לעיל לאומנית הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 3. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים  והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 4. לאומנית לא תהיה שום אחריות בשל עיכובים באספקת המוצרים אשר נובעים מהלקוח עצמו ו/או  מצדדי ג’ כגון : חברות שילוח, רשויות המכס,  כח עליון, מזג אויר שביתות וכו’.
אספקת מוצרים בארץ ישראל:
 1.  אספקת המוצרים בארץ תהיה עד 10   ימי עסקים  מיום ההזמנה ע”י הלקוח, במידה ולא יתאפשר לספק את הפריט תוך פרק זמן זה, תודיע האומנית ללקוח בהקדם האפשרי, והלקוח מוותר על כל טענה בהקשר זה והלקוח לא יהיה זכאי לבטל את הרכישה בגין עובדה זו, וזאת בתנאי שהאיחור נובע מהאומנית בלבד ובאיחור סביר של עד 7 ימים נוספים.
 2. אספקת מוצרים כאמור תתבצע ע”י חברת המשלוחים בכפוף לחברת המשלוחים עמה תעבוד האומנית. יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברת השליחים לא תהיה כל טענה כלפי האומנית.
 3. דמי המשלוח יחולו על הלקוח בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה. דמי המשלוח הינם עפ”י הקבוע באתר.
 4. האומנית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
אספקת מוצרים בחו”ל:
 1.  אספקת המוצרים מחוץ לישראל תהיה עד 21 ימי עסקים מיום ההזמנה ע”י הלקוח, במידה ולא יתאפשר לספק את הפריט תוך פרק זמן זה, תודיע האומנית ללקוח בהקדם האפשרי, והלקוח מוותר על כל טענה בהקשר זה והלקוח לא יהיה זכאי לבטל את הרכישה בגין עובדה זו, וזאת בתנאי שהאיחור נובע מהאומנית בלבד ובאיחור סביר של עד 7 ימים נוספים.
 2. אספקת מוצרים תתבצע ע”י חברות השילוח הבינלאומיות עמה תעבוד האומנית ישירות לבית הלקוח, דמי השילוח יחולו על המשתמש בלבד עפ”י עלויות חברת השילוח.
 3. יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברות השילוח לא תהיה כל טענה כלפי האומנית.
 4. המשתמש מצהיר כי המיסים בעבור רכישת המוצרים, לרבות מכס, יחולו על המשתמש בלבד לפי אותה מדינה ולאומנית לא תהיה כל אחריות בנוגע לעלויות אלו ולא תהיה טענה כלפי האומנית בגין עלויות אלו, על המשתמש חלה האחריות לבדוק אילו עלויות נוספות הוא אמור לשלם בגין שילוח בינלאומי למדינתו.
 5. יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך ו/או יתעכב ו/או לא יסופק ללקוח בעקבות אי תשלום מיסי היבוא, לרבות מכס באותה מדינה ו/או עיכוב של הרשויות באותה המדינה, האומנית לא תהיה אחראית לכך.
 
 1. אספקת המוצרים למען:
 1. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי הלקוח, והלקוח לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות, ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא יפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 2. במשלוח המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 3. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד האומנית.
 4. אי עמידת האומנית במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.
 
 
 1. החזרת מוצרים, ביטול עסקה ושינוי הזמנה:
 1. החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק לפי דיני מדינת ישראל, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.
ביטול עסקה הזמנה מיוחדת:
 1. הזמנות מיוחדות הינן הזמנות של ציורי שמן לפי סקיצה והדפסים אומנותיים.
 2. ביטול עסקה ו/או שינוי הזמנה  ו/או קבלת החזר כספי על הזמנות מיוחדות שלא בעקבות פגם ו/או אי התאמה שמקורם באומנית אינו אפשרי, מוצרים אלו הינם מוצרים אשר אינם נמצאים במלאי והאומנית מייצרת את המוצרים עפ”י הזמנות, לפיכך, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי, למעט במקרה כי ישנו פגם במוצר שמקורו באומנית.
 3. ביטול עסקה של הזמנות מיוחדות בעקבות פגם במוצרים או אי התאמה,  תיעשה ע”י פנייה בכתב לאומנית תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד עליה, לפי המאוחר ובתנאי שניתנה הודעה לאומנית על הפגם תוך 48 שעות לכל המאוחר לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמינה בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדה.
 
ביטול עסקה הזמנה רגילה:
 1. בהזמנת מוצרים רגילים שאינם בהזמנה מיוחדת – דהיינו ציורי שמן מוכנים במידות קבועות, ניתן יהיה להחזיר ו/או לבטל  עסקה ולקבל החזר כספי עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם, וכל זאת כל עוד לא נעשה במוצר שימוש ו/או שאריזתו נפתחה.
 2. החלפת מוצר/ים כמו החזרתו/ם, תתאפשר כאשר המוצר/ים מוחזר/ים באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.
 3. במקרה בו בוטלה העסקה שלא בעקבות פגם במוצר, האומנית תגבה דמי ביטול בסך של 5 אחוז מגובה העסקה.
 4. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי האומנית.
 5. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור בסעיפים אלו, יחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח, למעט במקרים של פגם במוצר שמקורו באומנית.
 
 
 1. קישורים והפניות באתר:
 1. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “קישורים”).
 2. אין האומנית מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 3. קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והאומנית לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 4. האומנית לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 5. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולאומנית לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
 6. האומנית תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 7. אנו ממליצים למשתמשת לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
 8. מבלי לגרוע מן האמור, האומנית אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.
 
 1. אחריות:
 1. האומנית אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר.
 2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ,ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 3. האומנית לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של רשת החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות האומנית תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 4. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצעה המזמינה בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתה, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו”ב.
 5. האומנית עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את האומנית מכל אחריות לנזק מכל מין  וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 6. האומנית לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין  וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 7. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין האומנית אחראית לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 8. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא האומנית בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים  אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 9. התמונות הינן להמחשה בלבד.
 10. האתר מוצע לציבור “כמות שהוא” (“As Is“).
 11. הנך משחרר בזאת את האומנית מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
 
 
 1. הפסקת שימוש ושיפוי:
 1. האומנית רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותה של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 2. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא האומנית, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 3. המשתמש ישפה את האומנית, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו לאומנית ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג’ כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 4. האומנית אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת האומנית, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית האומנית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.
 
 1. המחאת זכויות וחובות
 1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, האומנית רשאית להמחאות את התחייבויותיה  ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
 2. במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.
 
 1. שימושים אסורים:
 1. המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר.
 2. המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.
 3. המשתמש אינו רשאי להמחאות, להעניק ברישיון משנה או להעביר בדרך אחרת או בכל אופן שהוא, זכות כלשהי מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ביוזמתו, אלא באישור מראש ובכתב של הנהלת האתר. הנהלת האתר מודיעה בזאת כי מדיניותה היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות של המשתמשים, ביוזמת המשתמשים, ועל כן קרוב לוודאי שלא תאשר בקשת לקוחות לעשות כך.
 
 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים:
 1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
 2. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהאומנית.
 3. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 4. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
 5. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו לאומנית ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע לאומנית מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
 
 1. תנאים נוספים:
 1. המחירים המוצגים באתר, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של האומנית, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. האומנית אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 
 1. ברירת הדין ומקום שיפוט
 1. כל התקשרות עם האומנית וכן כל עסקה באתר תהיה כפופה לחוקים החלים במדינת ישראל בלבד ועל פיהם בלבד, חוקי מדינות אחרות לא יחולו על הסכם זה, החזרות, ביטולים ושינויים יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד והמשתמש מוותר על כל טענה בהקשר זה כלפי האומנית.
 2. כל מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, וכן לרבות בקשר עם השירותים המסופקים באמצעות האתר, בדרך של משא ומתן ישיר תתברר בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 
 1. יצירת קשר:
אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות בשעות הפעילות ע”י דרכי ההתקשרות באתר.
 
   מדיניות פרטיות
 
ברוכים הבאים לאתר   www.renanatermechi.com (להלן: “האתר”), המופעל על ידי “רננה טרמצ’י”   (להלן: ” האומנית”).
האומנית מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותה של האומנית ביחס להגנת הפרטיות, והיא מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי האומנית ביחס לפרטיות המשתמשים בה, וכיצד משתמשת האומנית במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים בה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו’).
 
 1. מסירת פרטים בעת רכישה:
 1. כל רכישה באתר תדרוש מסירת פרטים על ידי המשתמש , בין היתר : דואר אלקטרוני, פרטים אישיים ובהם טלפון, שם ומשפחה, ארץ ,כתובת., פרטי תשלום (לא נשמרים אצל מפעילת האתר).
 2. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שמסרת יישמרו על ידי החברה. פרטים שגויים ו/או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי הרכישה באתר.
 
 1. אבטחת מידע באתר:
 1. האומנית דואגת לכבד את פרטיות המשתמשים ומפעילה מערכות אבטחה לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. על אף  מאמצי אבטחת המידע לא קיימת ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות או שרתי האתר.
 2. המשתמש מסכים כי האומנית לא תישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או לשרתיה, המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד החברה בשל כך.
 
 1. מאגרי מידע ושימוש במידע ע”י מפעילת האתר:
 1. האומנית רשאית לשמור במאגריה מידע שנמסר באמצעות המשתמש.
 2. הנתונים שייאספו יישמרו במאגר המידע של האומנית ובאחריותה.
 3. האומנית תהא רשאית לעשות שימוש במידע בכפוף למדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.
 4. השימוש במידע שנאסף ייעשה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידי המשתמש, לרבות ועל מנת: לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר ,לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בו, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לצורך רכישת מוצרים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור לתחומי ההתעניינות של המשתמש ולצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
 5. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האומנית בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.
 1. מסירת מידע לצד ג’:
 1. האומנית תהא רשאית להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג המוצרים ו/או ההזמנות כאמור וכן לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים בו.
 2. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או ולמחוק במידת הצורך.
 3. מעבר לאמור לעיל, האומנית לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
 • במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר.
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לחוק ולכל דין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 • במידה והאומנית תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 
 1. איסוף מידע מצד ג’:
 1. אנו אוספים מידע כשאתה מבקר או משתמש באתרים ואפליקציות של צד ג’ המשתמשים באתר. מידע זה כולל מידע על האתרים והאפליקציות שבהם אתה מבקר, השימוש שלך בשירותים באתר, וכן מידע שהמפתח או המוציא לאור של האפליקציה או האתר מספק לך או לנו.
 
 
 1. איסוף מידע ע”י צד ג’:
 1. בעת השימוש באתר האומנית תהא  רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים ו/או במסגרת פונקציות נוספות.
 2.  בעת השימוש באתר המשתמש מאשר כי תוכנות צד ג’ אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור.
 3. האומנית תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודות המשתמש שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבור המשתמש מודעות ותכנים שיוצגו לו בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלה ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריו.
 4. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הוא מסכימם בזאת ששותפיה העסקיים של האומנית (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיו באופן עצמאי.
 
 1. דיוור ישיר אלקטרוני
 1. ייתכן כי בכוונת האומנית לשלוח אליך מזמן לזמן בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 2. מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שיישלח מטעם מפרסמים אחרים, בין אם יישלח על-ידי האומנית ובין אם יישלח על-ידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח למשתמש, בהתאם לחוק, אם נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו.
 3. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.
 
 
 1. COOKIES
 1. המשתמש מצהיר כי הוא יודע שהאומנית משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיה האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 2. יתכן כי חלק מהמודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים מגיעות משרתים של צדדי ג’, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.
 3.  ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במכשירך ושיבוץ web beacons “משוואת רשת” במודעות הפרסומת (“Cookies“). משוואות הרשת הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט, המסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
 4. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies  ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. 
 5. המידע שמכילות הCookies נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתרים בהם אתה גולש, למשך הזמן שגלשת באתרים, מדורים המעניינים אותך במיוחד ועוד.  אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies, תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן).
 6. בנוסף, באפשרותך למחוק את ה –Cookies במחשבך ובמכשירך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. לעדכונך, נטרול ה –Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה, או באתרי אינטרנט אחרים. 
 
 1. שינויים במדיניות הפרטיות:
 1. האומנית שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.
 
 
 1. יצירת קשר:
 1. אנו מזמינים את המשתמשים לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי מדיניות הפרטיות בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.