לרננה יש המון כושר הסבר והקורס מאוד מעשי.
אני מרגישה שהידע שאני מקבלת מובנה מסודר וברור וההתקדמות בהתאם. למדתי המון דיוק, הסתכלות נכונה על המציאות
אין דברים כאלו! כל דקה מנוצלת!