הלימוד אצל רננה מאתגר חווייתי עם תחושה של לימוד שיטתי מבוסס ונכון. הדוגמא האישית באופן עבודתה וציוריה מהווים מודל ללמידה וחיקוי. הלימוד מעמיק ובעל תוכן, זה לא עוד חוג חובבני. מעט הכמות ורב האיכות. עבודה מדויקת ונכונה מתוך שאיפה למקסימום