מבוא לתולדות הרישום

מהו רישום? למה הרישום הוא הבסיס לכל יצירת אמנות חזותית וכיצד השתמשו בו אמני העבר הגדולים